Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

0294 7393 500
Tags:
Reposted from4777727772 4777727772

August 17 2018

Wreszcie brak wewnętrznego sprzeciwu.
Jak miło.
Tags:

August 06 2018

1396 4130 500
Tags:
Reposted fromSaturnine Saturnine
"Ci, co śnią za dnia, wiedzą o wielu rzeczach niedostępnych dla tych, co śnią tylko nocą". [Edgar Allan Poe, "Eleonora", tłum. Wojciech Szukiewicz] FB, Miasto poezji
Tags: tilvitnun
Reposted frompapraisedead papraisedead
6924 a81c 500
Tags: von
Reposted frometernaljourney eternaljourney

August 05 2018

Zmiano, przybywaj!
Przywitam z otwartymi ramionami.
Tags:

August 04 2018

0101 8d98
Tags:
Reposted fromzciach zciach viaPicki91 Picki91
Jestem samotnikiem, który nie powinien być sam.
— Harlan Coben
Tags: tilvitnun
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPicki91 Picki91
Play fullscreen
Masakra

Proszę bardzo.
Tags: tónlist
You must be ready to burn yourself in your own flame;
How could you become new if you haven’t first become ashes?
— Friedrich Nietzsche
Tags: tilvitnun von
Reposted fromnenya nenya viaxempx xempx
Tags:
Reposted fromFlau Flau
Twoim celem jest koncentrowanie się na swoich zaletach, wiara we własne siły, miłość do siebie samego, nieingerowanie w sprawy innych ludzi, pokonywanie tego, z czym najtrudniej jest ci sobie poradzić. I wzięcie odpowiedzialności za siebie.
— Stuart Wilde
Tags: tilvitnun von
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viaPicki91 Picki91
Nie chcę już niczego, tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnych nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę.
Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie sferach ducha.
— S. Witkacy
Tags: tilvitnun
Reposted fromswojszlak swojszlak viaxempx xempx

August 03 2018

8199 0e9b
Reposted frompulperybka pulperybka
Co znaczą dwadzieścia cztery godziny, kiedy nie udało się całe życie?
— Éric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba

August 02 2018

Play fullscreen
I co mi tu bez Ciebie?
Reposted fromjankanty jankanty
9733 f4f1 500
Tags:
Reposted fromSaturnine Saturnine viacorvax corvax
And is there another way to be saved? besides creating one’s own realities?
Clarice Lispector, from A Breath of Life (via Booklover)
Tags: tilvitnun
Reposted frommr-absentia mr-absentia viakitsunesoba kitsunesoba

July 29 2018

Play fullscreen
Vor í Vaglaskógi

Kyrrðin er friðandi, mild og angurvær.
Tags: tónlist von
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl