Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

March 20 2018

7111 3680 500
Tags:
Reposted fromidiod idiod viacorvax corvax
My nie jesteśmy już młodzieżą. Nie pragniemy już zdobyć świata szturmem. Jesteśmy uciekinierami. Uciekamy sami przed sobą. Przed naszym życiem.
— E. M. Remarque, Na zachodzie bez zmian>
Tags: tilvitnun
Tags:
Reposted fromFlau Flau
Już się o grzechy noce proszą,
Już z wiosny znów jak z bólu krzyczę,
Nieubłaganą mnie rozkoszą
Zakuj w ramiona ratownicze!
— Julian Tuwim
Reposted byinspiracyjna inspiracyjna
Tags: karlkyn
Reposted fromshakeme shakeme
Chciałoby się zacząć jeszcze raz
— Coma "Daleka droga do domu"
Tags: tilvitnun

March 18 2018

3660 4ef4 500
Tags:
Reposted bydemoralizuje demoralizuje
Jestem na głodzie dotyku, słów i marzeń.
Tags: tilvitnun
Reposted fromaillie aillie vialuron luron
"all my Japanese I learned from anime" 
Tags:
Reposted fromepicenegod epicenegod
3613 991a 500
Tags: úlfur
Reposted byinspiracyjna inspiracyjna
Człowiek uwiel­bia uciekać, kiedy tyl­ko coś mu nie pasuje. Pakuje swo­je myśli, tęskno­ty, uczu­cia i rzeczy, wciąga płaszcz obojętności, i ucieka. Nieważne gdzie. By­le jak najdalej od tego, co nie poszło po je­go myśli.
— Danka Pałęga
Tags: tilvitnun
Reposted frompasazerka pasazerka
"gniewne, samotne pisklę puchacza"
Tags:

March 17 2018

Brak głód 
nieobecność 
ciała 
jest opisem miłości 
jest erotykiem współczesnym
— Tadeusz Różewicz
Reposted byjointskurwysyniamnotarobotgitanabadbloodszyderapkz451Agnyaatraversiamosziiizmhsaretro-girlMartwa13illuminationemocjonalnykalekalisiazupalikearollingstonenewlifeloadinggrovlykittylitterdezynwolturamymindneversleepsMerrry98necropixie
2289 8dfb
Reposted byNicooaras1024epicenegod
Moja cykliczność jawy i snu nie ma nic wspólnego z dobą.
— Miron Białoszewski, Tajny dziennik
Tags: tilvitnun
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viaavooid avooid

March 16 2018

Play fullscreen
Tags: tónlist
Reposted fromlejibet lejibet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl